Su Arıtma Kimyasalları

Su Arıtma Kimyasalları

Su arıtma kimyasalları belirli şartlardaki su arıtma işlemlerini en iyi performansla gerçekleşmesi için kullanılan yardımcı elemanlardır. Kullanılan sisteme ve kullanılan suya göre değişen bu kimyasallar oldukça titiz seçilmelidir. Ayrıca kullanırken doz ayarlaması dikkatli ayarlanmalıdır. Fazlası bazen zararlı olabilecekken gerektiğinden az kullanıldığı takdirde de verimliliği düşmektedir. Bu sebeple hassas ayarlamalar konu hakkında bilgi sahibi olan kişilere danışılarak satın alınmalıdır. Aynı zamanda kontrollü kullanılmalıdır. Atlantik Su Arıtma Sistemleri hem sitedeki bilgilendirmeleri ile hem de iletişim kurduğunuzda işinizde uzman kişilerin yardımları ile her ihtiyacınız olduğunda yanınızda olmaya özen göstermektedir.

Yaşamın idame ettirilmesi için son derece önem taşıyan hayati sıvının kaynakları her geçen azalmaktadır. Dünya yakın gelecekte su kıtlığına doğru ilerken suyun daha uzun vadede ve daha geniş alanlarda kullanılabilmesi için suyu kirleticilerden arındırma yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır.  Bu yöntemler sayesinde önemli oranda su tasarrufu sağlanmış ve yakın gelecekteki su kıtlığı ihtimali belirli oranda azaltılmıştır. Uygulanan arındırma işlemleri sonucu içme suyu, sulama suyu, doğaya salınabilecek atık su v. sonuçlar elde edilebilmekte, arındırma işlemleri ekolojik ve teknik açıdan avantajlar sağlamaktadır.

Su Arıtma Kimyasalları Nedir?

Su arıtma kimyasalları suyu içeriğindeki mikroorganizmalardan arındırarak kullanılabilir ve daha kaliteli hale getiren maddelerdir. Bu maddelerin kullanımı tesisin işletilme, bakım ve temizlenmesi aşamalarında farklılık gösterir.

Su arıtma tesissinde kullanılan kimyasallar sistemde önceden belirlenerek dozlama yapılır. Doğru koşullarda sisteme uygun kimyasalın dozlanması önemlidir. Yanlış kimyasal dozlama yapıldığında filtrasyon sistemine zarar vermektedir. Kullanılan kimyasallar sertifikalı ürünler olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Atlantik olarak  su analizine göre laboratuvar sonucuna göre seçim yapmaktayız.

Su Arıtma Kimyasalları Nelerdir?

Su arıtma kimyasalları birçok alanda farklı başlıklar halinde sıralanabilmektedir. Önemli olan kullanılacak olan suyun karakteri ve kirlilik oranıdır. Her sistemin gerektirdiği kimyasallar farklıdır. Atlantik Su Arıtma Sistemleri bünyesinde tüm kimyasalları, yardımcı elemanları ve su arıtma sistemlerini barındırmakta ve zamanla geliştirmektedir. Bu kimyasalların kalitesi oldukça önem taşımakla birlikte güvenilir firma tercih edilerek alınan verimin arttırılması ve kullanılan su arıtma sisteminin ömrünün uzatılması mümkündür.

 • Tuz
 • Klor
 • Hidroklorik Asit HCI
 • Polielektrolit
 • Membran yıkama kimyasalları
 • Kostik
 • Antiskalant

Bu kimyasallar su arıtımına destek verirken aynı zamanda verimliliği de arttırıp sistemin uzun süre doğru bir şekilde çalışmasını sağlar. Doğru kullanım ve iyi ayarlanan dozajlar ile birlikte yüksek verim alınır. Kullanım talimatlarından sonra en çok dikkat edilmesi gereken husus elbette ürünün kalitesidir. Atlantik firmasını rakiplerinden bir adım öne taşıyan konu da ürün kalitesini en uygun fiyata sunmasıdır.


Tablet Tuz:

Granül ve tablet halinde seçenekleri  sunulan tuz, su yumuşatma cihazlarında kullanılmaktadır. Ters yıkama işlemi sırasında reçineyi temizler ve performansını yükseltir. Kalitesi oldukça önem taşımaktadır. Lakin su arıtma tuzu iki kez yıkanıp fırınlanmış ise maksimum kapasitede etki eder ve sistemin uzun süre iyi çalışmasına yardım eder. Tablet tuz su yumuşatma sırasında reçine ile rejenerasyon yaparak sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını bertaraf etmek için kullanılır.

Tablet Tuz

Tablet Tuz

 

Klor:

Klor en fazla havuz temizliğinde kullanılsa da ev tipi su arıtma sistemlerinde de yardımcı eleman durumundadır. Katı veya sıvı seçenekleri sunulur, uygun fiyatlı olduğu için oldukça fazla tercih edilir. Etkili bir temizlik sağlamasının yanında güvenilir bir maddedir. Çeşitli markaların çeşitli modellerde ürünleri bulunur ve Atlantik en kalitesini en uygun fiyata sizlere sunmaktadır. Kullanım suyu, proses suyu, içme suyu arıtma işlemi yapılırken suda oluşan bakterileri yok etmek için kullanılmaktadır. Dezenfektan amaçlı kullanılmaktadır. Ucuz ve hızlı dezenfektan yapma özelliğine sahiptir. Klor granül tablet halinde ve sıvı olarak dozlandığından suda tortu bırakmaz. Mesela klor ham su depolarında bakteri gidermek için dezenfektan amaçlı kullanılmaktadır.

 

Hidroklorik Asit HCI:

Sıvı halde bulunan bu kimyasal daha çok atık su tesislerinde kullanılmaktadır. Son derece etkili bir temizlik sunarken tehlikeli ve asidiktir. PH ayarlamaları ve reçine rejenantı için kullanılmakta ve sulandırılarak uygulanmaktadır. Deneyimli kişiler tarafından kullanılmalı veya deneyimli, bilgi sahibi kişilere danışılarak kullanılmalıdır. Uygun miktarlarda ve kaliteli ürünler kullanılmalıdır aksi takdirde reçinenin bozulma olasılığı yüksektir.

Hidroklorik Asit HCL

Hidroklorik Asit HCL

 

Polielektrolit:

Suda bulunan katı haldeki maddeleri ve bulanıklığa sebep olan partikülleri elektriksel yöntemle bir araya getirip çökertmektedir. Oransal dozaj pompası ile uygulanır ve suyun temizlenme işlemini etkili bir şekilde gerçekleştirir.

Polielektrolit

Polielektrolit

 

Membran Yıkama Kimyasalları:

Özellikle de reverse osmosis membranları zamanla tıkanmakta ve verimli çalışamamaktadırlar. Bu kimyasal sayesinde membranlar yıkanarak temizlenir ve verimi eski haline dönüşebilir.

Membran Yıkama Kimyasalları

Membran Yıkama Kimyasalları

 

Kostik:

Kimyasal formülü NaOH olan kostik sıvı veya granül halinde satıştadır. Fazlasıyla etkili olan bu kimyasal bazik özelliktedir ve reçine rejenantı veya Ph ayarlamasında sulandırdıktan sonra kullanılmaktadır. Dozaj ayarlaması kesinlikle çok önemlidir ve deneyimli kişilerce yapılmalıdır. Kalitesiz ürün kullanımı önerilmemektedir. Çünkü reçineye hasar verebilirsiniz. Ayrıca bu durumda maliyetiniz artmaktadır. Atlantik güvencesi sizlere en kaliteli ürünleri sunarken talep etmeniz halinde bilgi sunmaktadır. Atık suların PH seviyesini koağülasyon ve nötralizasyonu işleminde kullanılmaktadır.

kostik

kostik

 

Antiskalant:

Ters ozmoz sistemlerinde membranlar için oldukça tercih edilmektedir. Membranlarınızın kullanım ömrünü uzatmakla kalmaz aynı zamanda temizleyerek verimli çalışmasına yardım eder. Bu durum elbette sizlere ekonomik kazanç sağlayacaktır. Sistemlerinizi gerekli kimyasalları kullanarak daha uzun süre etkili ve yüksek performansla kullanmanız uzun vadede büyük ekonomik kazanç imkanı sunar.

Reverse Osmosis cihazlarında su kalitesinin değişmemesi için membranın tıkanmaması için sisteme dozlanan kimyasaldır. Antikireç önleyici olarak bilinmektedir. Ayrıca kullanım alanları genel olarak reverse osmosis cihazların kullanıldığı her yerde antiskalant kullanılmalıdır. Deniz sularında, göl sularında, nehir sularında, kuyu sularında bu genel olarak belirttiğimiz suların anatomisi çabuk değiştiğinden membran gözeneklerini tıkanması daha ivedi olacağından bu sularda antiskalant kullanılmalıdır. Yer altı kaynak suları ve yer üstü sularında oluşabilecek silika, mağnezyum, kalsiyum, sülfat, klorür gibi iyonların membran gözeneklerini tıkamaması  için suyun karakterislik özelliğine göre antiskalant kullanılmalıdır.

Antiskalant sisteme dozlama işlemi yapılırken ön arıtma sisteminden geçirilen su ters ozmoza girmeden önce dozlanmalıdır. Ters ozmoz ile paralel bağlanarak sistem çalıştığında dozlama işlemide  gerçekleşmektedir.

Antiskalant

Antiskalant

Atık Su Arıtma Kimyasalları 

 • Kostik: Beyaz renkli, nem çekici kuvvetli bir bazdır. pH yükseltici görevindedir.
 • Kireç: Atık suya uygulanmadan önce su ile çözündürülmesi gerekir. Endüstriyel çamur, petrol atıklarının kanalizasyon biyolojik katı maddelerinin arıtılmasında kullanılmaktadır.
 • PAC: Atık su arıtma tesislerinde pıhtılaştırıcı olarak, petrol ile suyun ayrılmasına yardımcı olan kimyasal maddedir.
 • Demir 3 Klorür: Asidik özelliktedir. Asidik özellikte koagülant maddedir sıvılarda topaklaştırma işleminde kullanılmaktadır.
 • Alüminyum Sülfat: yüksek verim sağlar, asidik özelliktedir.
 • Baryum Klorür: Sülfat gideriminde kullanılmaktadır.
 • Sodyum Meta Bisülfit: Krom parametresinin giderimini sağlar.
 • Toz Aktif Karbon: Çevreye zararlı olabilecek civa, fenol gibi yapıların atık sulardan verimli şekilde giderilmesini sağlamaktadır.
 • Hipokrolit: Biyolojik atık su arıtma tesislerinde işlem sonu dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Biyolojik arıtma tesislerinde arıtma sisteminden sonra temizlik amaçlı kullanılmaktadır.
 • Biyolojik Arıtma Sistemi Şartlandırıcısı: Biyolojik arıtma sisteminde gerekli miktarda bakteri oluşturarak işlemi daha verimli hale getirir.
 • Asit: pH dengeleme amaçlı kullanılan kimyasal maddedir.
 • Baz: pH dengeleme amaçlı kullanılan kimyasal maddedir.
 • Biocid: Membran yüzeylerde bakteri üremesini engelleme amaçlı kullanılmaktadır.

Bu kimyasal maddelerin kullanımları uzun yıllardır süregelen yöntemlerdir ve ekonomik özelliktedirler. Su arındırmalarınız için madde teminlerinizi atlantiksuaritma.com sitesinden gerçekleştirebilirsiniz.

Su Arıtma Kimyasalları Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Aynı zamanda su arıtma kimyasalları kullanırken satın alınan firmanın memnuniyet oranına, ürünlerin kalitesine ve ihtiyaç duyulduğu halde kolay ulaşılabilmektedir. Bu durum her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. En ufak bir olumsuzlukta firma yetkilileri konuya hakim durumunda ise sizlere kolay kullanım imkanı sunarlar.

Su Arıtma Kimyasalları Zararları Var Mıdır?

Su arıtma kimyasallarının çoğunda zarar verebilen tek etken dozajıdır. Sitemizde bulabileceğiniz her sistemin olası zararları belirtilmiştir. Aynı zamanda dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmiştir. Yine de profesyonel ekibimizden her zaman yardım talep edebilirsiniz. Ayrıca gerekirse destek alabilirsiniz. Önemli noktalara dikkat edildiği takdirde belirli bir zararları bulunmayan kimyasallar kullanıldığı takdirde sistemlerinize fayda sağlamaktadır. 

Su Arıtma Kimyasallarının Faydaları Nelerdir?

Su arıtma kimyasallarını düzenli ve gerekli miktarlarda kullandığınız takdirde membranlarınız ve filtreleriniz temiz çalışacağından sistemin kullanım ömrü uzamaktadır. Bu sayede hem zamandan hem de bütçeden tasarruf sağlayabilirsiniz. Ayrıca alınan verimi arttırabilirsiniz.

Su Arıtma Kimyasalları Maliyeti Ne Kadardır?

Mesela su arıtma kimyasallarının maliyeti oldukça uygundur. Hiç kullanmadığınız takdirde kullandığınız sistemleriniz daha fazla kirlendiğinden hem performansları düşer hem de yedek parça ihtiyacınız daha sık tekrar eder. Bu kimyasalları kullanarak maliyetinizi net olarak düşürebilirsiniz. Aynı zamanda çalışırken arıtma performansı düşmeyen cihazlarınız daha az elektrik tüketeceğinden sizlere ekstra kazanç sunar. Kullandığınız sistem ne olursa olsun mutlaka bu kimyasallara ihtiyaç duyacaksınız. Bu kimyasallarda kalite ne denli yüksek ise alınan verimde aynı oranda artmaktadır. Bu sebeple güvenilir firmadan satın almanız sizlere kullanırken hem verim sağlar hem de cihazlarınızın ömrü uzar. Aynı zamanda kalitesiz kimyasallar bazen oldukça tehlikeli sonuçlara sebep olabilmektedir. Atlantik bünyesinde satışı bulunan tüm kimyasallar Avrupa Birliği standartlarında ve TSE onaylıdır. Aynı zamanda sağlık bakanlığının tüm kriterlerini göz önünde bulundurarak sizlere en iyi hizmeti sunmaktayız.

Su Arıtma Kimyasalları Ve Atlantik Su Arıtma Sistemleri

Aynı zamanda su arıtma sistemlerinde ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü malzeme Atlantik’te bulunmaktadır. Gerek duyulduğunda yedek parça temini sağlayabiliriz. Örneğin kullanılan suyun özelliklerine göre gerekli ayarlamaları yapmak, sistemleri doğru şekilde kurmak bizim için oldukça önemlidir. Bununla birlikte müşterilerimizin memnuniyeti ile kendimizi daha fazla geliştirmekteyiz. Bununla birlikte montajda, bilgi almak istediğinizde de yine sizlere titizlikle hizmet vermekten memnuniyet duymaktayız. Alanında uzman kadromuz ve yetenekli işçilerimiz sayesinde su arıtma sistemlerini prosedüre uygun biçimde hatasız kurulumla hizmetinize sunmaya devam etmekteyiz. Ayrıca isteğiniz üzerine yapılan projelendirme ve uygulama konusunda profesyonel çalışanlarımızla birlikte başarılı sonuçlarımızı sizinle de paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Atlantik su arıtma sistemleri olarak, tüm su arıtma sistemleri konusunda yılların getirdiği deneyimle birlikte her türlü sistem konusunda eksiksiz bilgimiz ve titiz ustalığımız sayesinde kurulum, bakım, montaj gibi ihtiyaçlarınızda en çok tercih edilen markalardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca sağlam altyapımız ve dünya standartlarındaki çalışma biçimimiz ile birlikte kaliteden ödün vermeden sürekli yenilenen teknolojiye ayak uydurup sizler için her ürünün en kullanışlısını ve dayanıklısını sunmaktayız. Su arıtma kimyasalları kullanımında da diğer sistemlerde olduğu gibi özenle bilgi paylaşımı yapmaktan memnun bir şekilde şubemizde veya iletişim adreslerimizden ulaştığınız takdirde su arıtma cihazları, temizliği veya bakımı için her hizmeti sunmaya hazır bulunmaktayız.

Ayrıca Detaylı Bilgi, Satış, Keşif, Teknik Servis ve Fiyat Talepleriniz İçin Bize Ulaşın…
Atlantik Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri
Telefon:  +90 212 541 47 40
Mail: info@atlantiksuaritma.com
Adres: Kamiloba Mah. D-100 Karayolu Cad. No:585 A/1 Büyükçekmece – İstanbul